ΕΡΓΟΤΕΚ ΑΕ - Notes 2012 (pdf)  
ΕΡΓΟΤΕΚ ΑΕ - Notes 2013 (pdf)  
ΕΡΓΟΤΕΚ ΑΕ - Notes 2014 (pdf)  
ΕΡΓΟΤΕΚ ΑΕ - Notes 2015 (pdf)  
ΕΡΓΟΤΕΚ ΑΕ - Notes 2016 (pdf)  
ΕΡΓΟΤΕΚ ΑΕ - Notes 2017 (pdf)  
   
   
   
Contact information:  
  Tel.Number:  +30.2810370440  
  Fax.Number: +30.2810370449  
  Email :       info@ergotek.gr